کابل افزایش طول

کابل های افزایش طول usb برای انتقال داده ها ی دیجیتال بین دو دستگاه مورد استفاده قرار میگیرد.

اما باید به یک نکته توجه داشت که با افزایش طول سیم سرعت انتقال داده ها نیز کاهش پیدا می کند.

یک کابل  افزایش طول usb یک سر آن دارای کانکتور usb نوع A و انتهای آن یا سر دیگر آن دارای کانکتور نوع B می باشد. 

کابل های usb با طول بیش از 5 متر نیاز به تقویت سیگنال دارند تا بتوانند درست عمل کنند.

این کابل ها معمولا دارای 4 رشته سیم هستند که شامل دو رشته برای انتقال داده و دو رشته برای انتقال برق هستند ، قطر مفتول های داخلی کابل  نیز برای مقاومت در برابر نوسانات جریان برق افزایش می یابد اما با افزایش طول کابل مقاومت این کابل نیز افزایش می یابد که باعث کاهش ولتاژ و سرعت انتقال داده می شود.

برای افزایش طول کابل USB  میتوان از تقویت کننده یا شاخه بندی USB استفاده کرد.