پودر دولوپر دستگاه کپی از چه چیزی ساخته شده است؟


در واقع مجموعه ای از دانه های مغناطیسی کوچک با بار منفی است.
این مهره ها به یک غلتک فلزی چرخان متصل می شوند که آنها را از طریق تونر در قیف تونر حرکت می دهد.

پودر دولوپر، یکی از مهمترین اجزای موجود در انواع مختلف پرینترهاست. این پودر، به عنوان بخشی از سیستم چاپ لیزری عمل می‌کند.

پودر دولوپر، مسئول تقویت نقشه های الکترونیکی بر روی صفحات کاغذ است. بدین صورت که لایه هایی از پودر دولوپر بر روی سطح کاغذ قرار داده شده و سپس با هدایت الکتریسیته ثابت، بر روی نقشه های الکترونیکی حک شده و با کمک تماس گرما، تثبیت می شوند.

پودر دولوپر، معمولاً از جایگزین های ارزانتر سایر پرینترها استفاده می‌شود، چرا که هزینه تولید آن کمتر از سایر پرینترهاست، پس میزان هزینه ی پرینت، با استفاده از این نوع پرینتر، بسیار کمتر خواهد بود.

با این حال، پودر دولوپر نوعی پودر آلی است که قابلیت تنفس پذیری بسیار کمی دارد.
بنابراین، کاربرانی که پرینترهای لیزری را در محیط های تنگ، بسته و بدون هوادهی استفاده می‌کنند، بهتر است از ایمنی ها و توصیه های مربوط به بهداشت، پیروی کنند.