درایور پرینتر یا راه انداز پرینتر در واقع نرم افزاری است که کامپیوتر را برای کار با پرینتر شما توانا می سازد. در واقع اگر پرینتر شما به کامپیوتر متصل شود و درایور یا راه انداز مربوط به آن پرینتر روی کامپیوتر نصب نشده باشد سیستم عامل قادر به شناسایی پرینتر نبوده و نمی تواند از آن پرینتر استفاده کند.

البته در برخی موارد سیستم عامل کامپیوتر به طور ابتدایی پرینتر را شناسایی می کند اما نمی تواند از تمام امکانات و قابلیت های پرینتر استفاده کند و به عبارت دیگر با حداقل توانایی ها پرینتر شما را شناسایی می کند.

ممکن است پرینتر شما قابلیت های متعددی داشته باشد و شما برای استفاده از تمامی قابلیت های آن باید درایور کامل مخصوص خود آن پرینتر را نصب نمایید.