بلید یا تیغه برف پاک کن چاپگر چیست؟

بلید (تیغه پاک کن) یک تیغه لاستیکی است شبیه برف پاک کن ماشین عمل میکند بدین صورت که بلید مواد اضافی تونر را از سطح درام در طول فرآیند چاپ پاک میکند تا این مواد به کاغذ بعدی منتقل نشود و باعث سیاهی یا کثیفی کاغذ نگردد.