هات رولر یا غلطک گرمایشی یک غلطک و در واقع استوانه ای تو خالی است با پوشش تفلون که با ویژگی‌های گرمایی روی کاغذ قرار می‌گیرد. البته رولی تقریبا مشابه با جنس و ویژگی‌های دیگری به موازات هات رولر و در زیر کاغذ قرار می‌گیرد و کاغذ از مابین آن‌ها عبور می‌کند. گرمای ایجاد شده توسط هات رولر طی مکانیزمی باعث می‌شود تا تونر به روی کاغذ بچسبد.